THIẾT BỊ BHLD
   THIẾT BỊ KIM KHÍ
 DÂY TĂNG ĐƠ CHẰNG HÀNG

Tăng đơ sắt M16
Tăng đơ sắt M16
Giá: 26.000 VND
Tăng đơ sắt M6
Tăng đơ sắt M6
Giá: 3.900 VND
Tăng đơ sắt M8
Tăng đơ sắt M8
Giá: 5.600 VND
Tăng đơ sắt M10
Tăng đơ sắt M10
Giá: 8.000 VND
Tăng đơ sắt M12
Tăng đơ sắt M12
Giá: 15.000 VND
Tăng đơ sắt M14
Tăng đơ sắt M14
Giá: 18.500 VND
Tăng đơ sắt M16
Tăng đơ sắt M16
Giá: 35.000 VND
Tăng đơ sắt M20
Tăng đơ sắt M20
Giá: 39.000 VND
Tăng đơ sắt M22
Tăng đơ sắt M22
Giá: 62.000 VND
Tăng đơ sắt M24
Tăng đơ sắt M24
Giá: 75.000 VND
VẬT TƯ TOÀN THẮNG
Địa chỉ: Số 68A Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 0966.054.655 Hotline: 0941.633.655
Email:vattutoanthang@gmail.com
SẢN PHẨM
Pa lăng 
Cáp thép
Khóa giáo
Móc cẩu
Thiết bị BHLD
Găng tay cách điện
Dây chằng hàng
Xích chịu lực
Khóa giàn giáo

VẬT TƯ TOÀN THẮNG
Địa chỉ: Số 68A Phạm Hùng - Mỹ Đình
Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 0966.054.655
Hotline: 0941.633.655
Email:vattutoanthang@gmail.com

24 Tháng Giêng 2020    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.vattutoanthang.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin